Visjon

Vår målsetning fra roten er å være en åpen og inkluderende klubb som tar vare på våre medlemmer. Vi ønsker å være et attraktivt tilbud for ungdom i alle aldere som har lyst til å spille fotball og utvikle seg. Målet er at vi skal stille lag i alle aldersbestemte klasser fra miniputt og opp til junior. Blir vi for mange spillere i en klasse, skal vi stille med flere lag slik at alle som vil får spille fotball. Vi tar inn spillere fra førskolealder, som aldri har drevet med organisert idrett før, og vi tar gjerne med folk underveis i karrieren. Spillere som vil prøve seg i Stålkameratene er alltid velkomne.Vi vil også ligge langt fremme på gutte- og juniorsiden. Vi har de siste årene vært veldig flinke til å ta oss av ungdom fra distriktet som kommer til Mo for å gå skole, og det skal vi fortsette med. Nye impulser er med på å skape et godt miljø, samtidig som det gir oss noe sportslig.

God rekruttering er viktig,

God rekruttering er viktig, for målet er at flest mulig av spillerne i ungdomsavdelinga til Stål, skal ta steget opp i seniortroppen når tiden er inne. At tiden er inne tidligere hos noen enn hos andre er en selvfølge, men alle skal i alle fall få sjansen til å komme dit. En god porsjon egeninnsats er som regel det som hjelper.

Målet for A-laget til Stål må først og fremst være å rykke opp til 2. divisjon så fort som mulig. HESA-serien holder et svakt nivå, men vi kan dessverre ikke for tiden si at vi ligger over det nivået. Målet på litt lengere sikt må være å stabilisere seg på et høyere nivå. Det vil ikke skje før vi er modne nok for det, både økonomisk og sportslig.

Vi har god tro på at klubben går lysere tider i møtet:

  • Vi har en flott ungdomsavdeling og står godt rustet til å komme oss igjennom det generasjonsskiftet vi allerede er inne i.
  • Vi har dyktige trenere i hele organisasjonen.
  • Med den hallen vi skal bygge på Sagbakken vil treningsforholdene for klubben vinterstid revolusjoneres.

Saken er klar: Stålkameratene skal i framtiden ta et stort kliv sportslig sett. Vi skal få til noe med det vi har. Vi skal være best i byen og absolutt ikke tilvenne oss rollen som et farmlag for andre klubber. For å få til det må vi fortsette (i enda sterkere grad) å ta vare på de vi har, slik at ikke alt renner ut i sanden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>