Administrasjon

I.L. Stålkameratene er et idrettslag med mange idretter på programmet. I tillegg til fotball driver vi med judo, jujutsu, langrenn, bueskyting, turn, friidrett og trim. Hver idrett danner en undergruppe i klubben. I bakgrunnen har vi hovedlaget som har den økonomiske og juridiske makten, det er altså hovedlaget som bevilger penger til undergruppene. Det er medlemmene i klubben som velger ut et hovedstyre som igjen velger ut et styre i hver av undergruppene. Styret i undergruppene har som hovedoppgave å drive gruppene sportslig.

I hovedlaget er Pål Homnes administrativ leder.

Fotballgruppa har følgende styre:

Leder: Herbert Scherer

Nestleder: Børge Henriksen

Styremedlemmer: Jan Eirik Hasselberg, Roger Fagerdal, Dan Roger Nerdal, Geir Solheim, Terje Hanssen, Atle Hiller og Martin Hellevik (spillergruppas representant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>