Fotballhallen enstemmig vedtatt

Mandag kveld ble det avholdt årsmøte i IL Stålkameratene, og det aller største spenningsmomentet for oss i fotballgruppa var selvfølgelig vedtaket angående hallbyggingen. Bygging av fotballhallen på Sagbakken ble enstemmig vedtatt av årsmøtet, noe som betyr at man nå har fullmakt til å sette prosjektet i gang fra klubbens side. Mer info om hallen vil komme etter hvert.

Fotballgruppa var naturlig nok godt representert

Styret i fotballgruppa var selvsagt fornøyd med vedtaket om hallbygging.
Fra venstre: Dan-Roger Nerdal, Jan Eirik Hasselberg, Geir Solheim, Martin Hellevik, Børge Henriksen og Herbert Scherer. Roger Fagerdal mangler “fordi det ikke var plass på bildet” (sitat: Per Harry Steiro).

Årsmøtet var for øvrig en lite konfliktfylt affære med enstemmige vedtak i alle punktene på sakslista. En annen viktig beslutning var at skiskyttergruppa dessverre må legges ned som følge av manglende rekruttering. Foruten hovdvedtakene godkjente årsmøtet også noen utskiftninger av personer og nye sammensetninger av klubbens organer.

Til slutt ble det delt ut noen priser. Den årlige hedersprisen gikk til Herbert Scherer for lang og tro tjeneste som både trener, styremedlem og styreleder i fotballgruppa. Klubbens utøverstipend på kr 2000 gikk i år til den lovende fotballspilleren Eirik Hasselberg som i ung alder har spilt seg til fast plass på A-laget og figurert jevnlig på krets og sonelag de siste par sesongene. En annen som fikk Stålkameratenes utøverstipendet var judogruppas Ole Rølvåg.

Eirik Hasselberg og Herbert Scherer

Vi gratulerer kveldens prisvinnere, Stålkameratene og hele fotball-Rana med dagen!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>